Kahjuks pole kõiki kauneid ja ohtralt pilte sisaldavaid raamatuid võimalik üks-ühele e-raamatuks üle viia. Põhiline häda on selles, et me ei või kunagi teada, millise ekraani peal lugeja raamatut loeb. Ja millist kirjasuurust ta eelistab kasutada. Seetõttu ei saa me ka kunagi öelda, kuhu kohta täpselt tuleb leheküljevahetus. Päris kindlasti ei mahu kõik sellises raamatus ühel leheküljel olevad elemendid e-raamatus ühele leheküljele. Lisaks peaks trükises üksteise kõrval olevad pildid paigutama üksteise alla. Seda just pildiallkirjades oleva teksti loetavust silmas pidades.

PDF-i põhiprobleem ongi selles, et kuigi seal säilib üks-ühele trükises olev kujundus (paljudel juhtudel on see kriitiline), võib seal olev kiri osutuda ekraanil lugemiseks liiga väikeseks. Ja lugeja peab hakkama ekraanil olevat kujutist osade kaupa suurendama.

Epub raamatu trumbiks ongi just tekstiosa hea loetavus. Kahjuks tuleb teatud juhtudel selle nimel trükise kujundust mugandades kompromissidele minna.

Siiski on just PDF see formaat, milles keeruka kujundusega trükiseid elektroonilises levis müüa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *